Jesienny Konkurs Recytatorski

W dniu 25 listopada 2015 roku w Lublinie odbył się finał XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Świat jest teatrem”.

Wzięło w nim udział 32 uczniów gimnazjum. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury na ul. Dolnej Panny Marii. Do finału konkursu dostało się dwoje uczniów z naszej szkoły: Dawid Kuchta z klasy IIa, którego przygotowała do konkursu pani Agata Grudka oraz Natalia Czopek z klasy IIIa, która ćwiczyła pod okiem pani Moniki Łyjak.

W jury oceniającym wystąpienia uczniów zasiedli: pani Grażyna Jakubecka – aktorka Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, pani Anna Krawczyk – kierownik Działu Edukacji Kulturalnej Centrum Kultury w Lublinie oraz pani Dorota Julianna Mościbrodzka – recytatorka i kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Po zakończeniu przesłuchań rozdano podziękowania uczniom oraz nauczycielom, którzy przygotowali swoich podopiecznych do konkursu. Następnie finaliści mogli porozmawiać z jury i poznać ich opinię na temat ich występów. Dzięki temu dowiedzieli się nad czym jeszcze muszą popracować, zarówno w interpretacji jak i w wymowie. Uczestnicy dostali także dobre rady na przyszłość, jakie wady powinni skorygować, jeśli w przyszłości chcieliby pracować w teatrze lub w radiu.

Na liście laureatów XIX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego znalazło się nazwisko uczennicy gimnazjum z naszej szkoły – Natalii Czopek.

Koncert laureatów odbył się 14 grudnia 2015 roku w Centrum Kultury na ul. Peowiaków w Lublinie. Rozpoczął się on od występów dziewięciu wybranych uczniów po troje ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Potem organizatorzy spotkania rozdali laureatom konkursu nagrody i wyróżnienia. Podziękowali opiekunom, a także uczniom za trud, jaki włożyli w przygotowanie do konkursu oraz ciężką i długotrwałą pracę nad tekstami.

Na pewno każdy uczestnik konkursu wyciągnął z rozmów z komisją jakąś dobrą naukę na przyszłość. Postara się skorygować błędy, ale przede wszystkim nie spocznie na laurach i będzie dalej walczył w kolejnych edycjach konkursów recytatorskich.

Natalia Czopek  kl. IIIa