I Poniatowskie Forum Nowych Technologii

26 kwietnia w Zespole Szkół w Poniatowej odbyło się ciekawe przedsięwzięcie o zasięgu środowiskowym, a mianowicie  konferencja informatyczna: I Poniatowskie Forum Nowych Technologii. Uczestniczyło w niej około 120 młodych ludzi z całego powiatu interesujących się nowoczesną techniką, między innymi: uczniowie z Opola Lubelskiego, Kluczkowic, Chodla, Józefowa nad Wisłą, Karczmisk, Łazisk, Wilkowa oraz Poniatowej.Nasze gimnazjum reprezentowali: Natalia Strawa, Michał Kawecki, Jakub Harmasz, Kacper Jeziorski i Jakub Zydorczyk pod opieką Mariusza Dobrosza.

Celem konferencji było propagowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu nowych technologii, zachęceniu ich do wybrania ścieżki kariery związanej z dziedzinami technicznymi oraz pokazaniu możliwości rozwoju osobowego młodego człowieka we współczesnym zautomatyzowanym, skomputeryzowanym, innowacyjnym świecie. Oprócz wykładów były też warsztaty, gdzie w małych grupach uczniowie mogli osobiście zająć się programowaniem robotów, czy drukiem 3D.

Mariusz Dobrosz

tn_img_20170426_091651 tn_img_20170426_091719 tn_img_20170426_091726 tn_img_20170426_091735 tn_img_20170426_091744 tn_img_20170426_091755 tn_img_20170426_121035 tn_img_20170426_121041