Gimnazjaliści znowu “Budzą się do życia”

W tym roku już po raz dziesiąty gimnazjaliści mogli uczestniczyć w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia”.

17 marca 2016 r. odbył się w Zespole Szkól nr 2 w Opolu Lubelskim  szkolny etap tego konkursu. Wzięło w nim udział dziewięciu recytatorów z klas I – III Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim. Prezentacje oceniała komisja w składzie: Agata Wesołowska- Błażejczyk, Monika Łyjak, Renata Kopycińska. Do etapu powiatowego jury nominowało siedem osób: Natalię Czopek – III a (opiekun pani M. Łyjak), Weronikę Cyrkler – III b (opiekun pani Agata Wesołowska – Błażejczyk), Dawida Kuchtę – II a (opiekun pani Renata Kopycińska), Gabrielę Jurak – II a (opiekun pani Renata Kopycińska), Aleksandrę Smagę – I a (opiekun pani Renata Kopycińska), Mateusza Błażejczyka –I a (opiekun pani Renata Kopycińska) i Krzysztofa Godzinę – I a (opiekun pani Renata Kopycińska).

Do etapu wojewódzkiego jury zakwalifikowało Dawida Kuchtę i Natalię Czopek.
W Turnieju Wojewódzkim Natalię  wyróżniono , natomiast Dawid otrzymał nominację do etapu krajowego. W dniach od 27.05.2016 r. do 29.05.2016 r. uczeń uczestniczył w finale Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia”, który został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej. Był jednym z dwudziestu sześciu recytatorów z całej Polski, których zakwalifikowano do udziału w etapie krajowym. Repertuar reprezentanta Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim stanowił wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Brzydkie oczy” oraz proza autorstwa Janusza Osęki „Spacer wiosenny”.

Podczas pobytu w Bielsku – Białej Dawid nie tylko uczestniczył w przesłuchaniach konkursowych przeprowadzonych w sali Teatru Lalek „Banialuka”. Ważną częścią  trzydniowej imprezy były też warsztaty dla recytatorów prowadzone przez jurorów: reżysera
i pedagoga – Jana Zdziarskiego oraz aktora – Włodzimierza Pohla. Ciekawym wydarzeniem artystycznym okazał się również „Wieczór ze słowem” – artystyczne spotkanie obecnych
i byłych uczestników konkursu.

Podsumowując krajowy etap “Przebudzonych do Życia”, jurorzy wyrazili nadzieję, że udział w konkursie będzie dla wszystkich jego uczestników ważną przygodą artystyczną
i życiową. Pomoże w dalszej pracy nad pielęgnowaniem kultury żywego słowa, w rozwijaniu estetycznej wrażliwości i zdobywaniu wiedzy ułatwiającej twórczą postawę w otaczającym świecie.

Młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia” po raz  siódmy. Największymi sukcesami do ubiegłego roku mogły pochwalić się: Kinga Pietras – udział
w etapie wojewódzkim  IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia”  w roku szkolnym 2009/2010 (opiekun  pani Agata Grudka) oraz Izabela Śledzik – udział w etapie wojewódzkim VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” w roku szkolnym 2013/2014 (opiekun pani Renata Kopycińska).

W roku szkolnym 2014/2015 Dawid Kuchta zdobył wyróżnienie w etapie krajowym IX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów ,,Przebudzeni do Życia” (opiekun  pani Agata Grudka), a w roku szkolnym 2015/2016 wysokie lokaty  w X  Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim dla Gimnazjalistów „Przebudzeni do Życia” zajęło dwoje uczniów. Natalia Czopek( opiekun pani Monika Łyjak)  zdobyła wyróżnienie w etapie wojewódzkim, a Dawid Kuchta (opiekun pani Renata Kopycińska)  uczestniczył w finale krajowym tego konkursu.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za reprezentantów Gimnazjum nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w kolejnej edycji „Przebudzonych do Życia”.

Renata Kopycińska