Dodatkowy dzień wolny od zajęć

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dla uczniów naszej szkoły.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.30 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że w tym dniu nie odbywają się również lekcje zdalne.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o informację poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do sekretariatu szkoły do dnia 10 czerwca 2020 r. do godz.12.00.