Dni egzaminów klas ósmych

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż dni  egzaminów klas ósmych 23, 24 i 25 maja 2023 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej. Klasy ósme zdają w tych dniach egzaminy. Oddziały przedszkolne pracują normalnie i mają obiad.

Uczniowie z klas I – VII wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w dniach 23, 24 i 25 maja 2023r. skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.00 – 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia dla nich obiadów.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 19 maja 2023r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ………………………………………………. w godz. …………….

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)