1055 rocznica Chrztu Polski

W dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2021r., obchodzimy 1055 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę.

W 966r. doszło do wydarzenia, które stało się przełomowe dla państwa polskiego. Władca z dynastii Piastów – Mieszko I został ochrzczony, co stanowiło początek chrystianizacji ziem polskich. Do dziś nie ma jednoznacznego stanowiska historyków na ten temat. Nie udało się ustalić, gdzie dokładnie książę Mieszko I został ochrzczony. W kronice Jana Długosza możemy odnaleźć zapis mówiący, że miało to miejsce w Gnieźnie. Istnieją jednak przesłanki i badania wskazujące, że do chrztu mogło dojść też w Poznaniu lub w Ostrowie Lednickim. Także data tego wydarzenia pozostawia pewne wątpliwości. Dostępne źródła historyczne wskazują, że do chrztu mogło dojść między rokiem 960 a 967.

Chociaż nie mamy jednoznacznego stanowiska w tym temacie, to bez wątpienia możemy stwierdzić, że wydarzenie to całkowicie odmieniło nasz kraj.

Uchwałą Sejmu z 22 lutego 2019r., dzień 14 kwietnia stał się świętem narodowym i nie możemy zapominać o symbolicznym wspominaniu tego historycznego wydarzenia.

A. Wesołowska-Błażejczyk