1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Wołam cię, obcy człowieku,

co kości odkopiesz białe:

Kiedy wystygną już boje,

szkielet mój będzie miał w ręku

sztandar ojczyzny mojej”.

– K.K. Baczyński –

Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

Termin ,,Żołnierze Wyklęci” obejmuje niejednorodną grupę – od małych organizacji uczniowskich, przez podziemne drużyny harcerskie, lokalne grupy zbrojne, aż po ogólnopolskie organizacje polityczne i wojskowe. Byli oni najliczniejszą w Europie antykomunistyczną konspiracją zbrojną działającą na terenie całej Polski, a także na Kresach Wschodnich.

W propagandzie Polski Ludowej „Żołnierze Wyklęci” byli określani mianem „bandytów reakcyjnego podziemia” i „wrogów ludu”. 

Jako wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za ich świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej, przywiązania do tradycji niepodległościowych, uczniowie naszej szkoły/ członkowie szkolnego kółka historycznego z kl. VI B(J. Kutyna, Sz. Kutyna, K. Czuryszkiewicz, P. Szust, J. Adamczyk, J. Błażejczyk przygotowali gazetkę szkolną. Oprócz tego dwoje uczniów: Ł. Pepłowska(kl.VIII) i J. Błażejczyk wzięli udział w II Konkursie Poetyckim dla Dzieci Szkół Podstawowych Województwa Lubelskiego ,,NIEZŁOMNI W MOICH OCZACH”, który poświęcony był pamięci bohaterów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Opiekun kółka historycznego