Samorząd Uczniowski

2020/2021

przewodnicząca:    Żaneta Popiołek

zastępca przewodniczącej: Kacper Kruk

sekretarze:  Alicja Bełcik i Mateusz Goliszek

skarbnik: Julia Bardzel