Szczegóły dotyczące Jubileuszu

 1. Koszt uczestnictwa w balu 200 zł od osoby
 2. Miejsce balu – restauracja “Cukrownia” w Opolu Lubelskim
 3. Czas – 10.06.2022 r. godzina 19.00
 4. Termin zgłoszenia i wpłat – 10.05.2022 r.
 5. Numer rachunku do wpłat należności za bal 30 1020 3235 0000 5502 0080 18374
 6. Istotne informacje, które należy podać przy zgłoszeniu:
  Absolwenci:
  – imię i nazwisko (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie)
  – rok ukończenia i klasę
  Przyjaciele szkoły i zespołu:
  – imię i nazwisko
  – imię i nazwisko (w przypadku kobiet nazwisko panieńskie)
  – rok ukończenia i klasę ucznia, członka zespołu