Plan B

W dniach uroczystości szkolnych, po wcześniejszym ogłoszeniu obowiązuje następujący rozkład zajęć i przerw: 

1 lekcja – 7.30 – 8.10

2 lekcja – 8.15 – 8.55

3 lekcja – 9.00 – 9.40

4 lekcja – 9.45 – 10.25

AKADEMIA 10.30 – 11.15

5 lekcja – 11.25 – 12.05

6 lekcja – 12.25 – 13.05

7 lekcja – 13.10 – 13.50

8 lekcja – 13.55 – 14.35