Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na Ukrainie – wskazówki dla rodziców.

Ostatnie wydarzenia na Ukrainie wzbudziły ogromne emocje zarówno u nas dorosłych, jak i wśród dzieci, do których również docierają informacje na ten temat. Warto więc porozmawiać z nimi i przedstawić im sytuację tak, aby zaspokoić ich ciekawość, ale też zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Poniżej kilka wskazówek do rozmowy.

 1. Znajdź odpowiedni czas i miejsce na rozmowę. Zapytaj dziecko jak się czuje. Zadbaj, by było wtedy w miarę możliwości w dobrej kondycji psychofizycznej.
 2. Weź pod uwagę wiek dziecka, jego wrażliwość, etap rozwoju. Mów jego językiem.
 3. Zapewnij poczucie bezpieczeństwa – możesz powiedzieć, że w naszym kraju nie ma wojny, że Polska jest w sojuszach zapewniających bezpieczeństwo oraz że dorośli znają sposoby na rozwiązywanie takich konfliktów i poradzą sobie również z tym.
 4. Mów szczerze, ale w prosty sposób. Dozuj informacje. Odpowiadaj na pytania dziecka, nie informuj go o szczegółach wojny.
 5. Staraj się nie słuchać, nie oglądać przy dziecku serwisów informacyjnych. Obrazy i informacje podawane w sposób mający wzbudzić sensację mogą powodować jeszcze większy lęk, gdy zadziała wyobraźnia dziecka.
 6. Pozwalaj dziecku przeżywać związane z tą sytuacją emocje (obawę, lęk, złość), ale jednocześnie bądź przy nim i bacznie je obserwuj. Jeśli widzisz, że dziecko coś przeżywa, zapytaj o co chodzi, ale nic nie sugeruj.
 7. Unikaj rozmów o wojnie przy dziecku. Zwracaj na to również uwagę innym osobom.
 8. Skup się na codzienności dziecka – rozmawiaj o tym co działo się w szkole, baw się z nim, wspólnie przygotowujcie posiłki itd.
 9. Postaraj się nie pokazywać dziecku swoich trudnych emocji. Daj sobie czas na przeżywanie ich bez obecności dziecka.
 10. Dbaj o swój dobrostan psychiczny. Skup się na „tu i teraz”, zapewnij sobie możliwość relaksu, odcięcia od przykrych informacji. Dzieci nas obserwują i „zarażają się” naszymi emocjami.
 11. W przypadku nastolatków, którzy mają samodzielny dostęp do mediów, również tych społecznościowych, wyjaśnij, że informacje w nich podawane mają wzbudzać w nas emocje, często pokazują też nieprawdziwy obraz rzeczywistości, mogą być również narzędziem do szerzenia dezinformacji. Zalecaj czerpanie informacji z potwierdzonych źródeł.
 12. W przypadku poczucia bezradności możesz zaproponować nastolatkowi włączenie się w akcję pomocową, oczywiście na miarę jego możliwości psychofizycznych.