Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zarządzenie 24 w sprawie regulaminu rekrutacji 2022-2023.pdf

Rekrutacja 2022-ZARZĄDZENIE BURMISTRZA.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI SPOZA GMINY OPOLE LUBELSKIE.pdf

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej – KANDYDACI Z OBWODU SZKOŁY.pdf

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY.pdf

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192