Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 556/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 18/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2023/2024

Zarządzenie Nr 19/2022/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga
w Opolu Lubelskim do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.


Dokumenty do pobrania dla rodziców:

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – kandydaci z terenu gminy Opole Lubelskie

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – kandydaci spoza gminy Opole Lubelskie

Zgłoszenie kandydata z obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim

Wniosek o przyjęcie kandydata spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim


Potwierdzenie woli kontynuacji edukacji przedszkolnej – dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolengo w roku szkolnym 2023/2024

Potwierdzenie woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego – dokument składany po zakończonej rekrutacji

Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do klasy pierwszej – dokument składany po zakończonej rekrutacji


Zapisy zgodnie z tabelą terminów w postępowaniu rekrutacyjnym zamieszczoną w załączniku do Zarządzenia Nr 556/2023 Burmistrza Opola Lubelskiego

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024Od 1 do 17 lutego 2023r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnychOd 1 do24 marca 2023r.
Złożenie wniosku/zgłoszenia o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnychOd 1 do 31 marca 2023r. do godz. 15.00

Zapisywanie dzieci oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze

od 1 marca 2023r.

A4-1

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192