Zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie pandemii COVID – 19

  1. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami pracy biblioteki.
  2. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczeń biblioteki szkolnej (co godzinę).
  3. Przed wejściem do biblioteki szkolnej należy zdezynfekować ręce.
  4. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
  5. Osoby wypożyczające/zwracające książki zachowują między sobą bezpieczną odległość (min. 1,5 m od siebie).
  6. W trakcie wizyty w bibliotece obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
  7. Zwracane książki, po wcześniejszym spisaniu ich z karty czytelnika, trzeba odłożyć na stolik opatrzony napisem ,,ZWROTY”.
  8. Zwracane książki trafiają na 2 dni do kwarantanny i są wyłączane z wypożyczania.
  9. Wolny dostęp do półek z książkami możliwy jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  10. Jedna osoba może wypożyczyć 3 książki (poza darmowymi podręcznikami).