Wywiadówki online

Spotkania rodziców z wychowawcami w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim odbędą się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (wg. harmonogramu).

W związku z panującą pandemią spotkania z rodzicami odbędą się online.

Proszę przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Na indywidualne konsultacje wychowawców z rodzicami proszę umawiać się indywidualnie.

Harmonogram spotkań:

Godzina spotkaniaOP IOP III AI BI CII AII BIICIII AIII BIII CIV AIV BV AVI AVI BVI CVII AVII BVIII aVIII bVIII c
16:30 – 17:15XX

X

X

X

X

X

X


17:15 – 18:00

X

X

X

X

X

X

X

18:00 – 18:45


X

X

X

X

X

X

X

Legenda:

X – godzina rozpoczęcia i zakończenia spotkania