Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo

W związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym w budynkach szkolnych zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych. Proszę o złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i dostarczenie go do sekretariatu szkoły lub pocztą elektroniczną. Druk dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.


Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego dokument należy złożyć do 13 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00

Potwierdzenie-woli-zapisania-dziecka-do-oddziału-przedszkolnego-dokument-składany-po-zakończonej-rekrutacji

Druk do pobrania