Ważne! Rekrutacja

Lista dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych wywieszona jest w budynku Fabryczna 28, Fabryczna 27 i Centrum Fabryczna.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych mają obowiązek złożenia potwierdzenia woli zapisania dziecka do oddziału przedszkolnego do dnia 11.04.2022r.

Druki dostępne w sekretariacie szkoły.