XVIII DZIEŃ PAPIESKI

                   A przecież nie cały umieram, To co we mnie niezniszczalne- trwa!– tymi słowami Jana Pawła II powitaliśmy wszystkich 24 października 2018 r. na uroczystej akademii z okazji 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Promieniowanie Ojcostwa – to hasło tegorocznego XVIII Dnia Papieskiego, które zaczerpnięte jest bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Oprawę muzyczną przedstawienia zapewnił pan Mariusz Dobrosz. Scenografię przygotował pan Cezary Łukasiewicz. Święty Jan Paweł II zostawił nam w swoim pontyfikacie znamienne słowa, modlitwy, poezję, serdeczny uśmiech do każdego człowieka. To On pierwszy wyciągał do nas rękę, błogosławił. Staraliśmy się, aby ten dzień był dla nas szczególny, pełen wzruszeń i refleksji o wielkim Polaku.

Anna Walencik