Warsztaty baletowe “Dubisia”

W czwartek 19 października grupa akrobatyczno – baletowa  “Dubiś” wzięła udział w warsztatach baletowych prowadzonych przez Katarzynę Jankowską  instruktor baletu z Lublina. Liczna grupa dziewczynek w wieku 6-10 lat szlifowała swoje umiejętności z zakresu baletu. Pozycje baletowe stóp i rąk oraz piruety to główny temat warsztatów. Warsztaty zorganizowała pani Wioletta Wrona  opiekunka i instruktorka grup  “Dubisia” w naszej szkole. W tym roku szkolnym  działają cztery grupy taneczne z klas O-IV SP, cały “Dubiś” skupia 71 dziewczynek. Warsztaty będą się odbywały cyklicznie raz w miesiącu. Warto nadmienić,  że zajęcia odbywają się w ramach pracy świetlicy szkolnej.  Jedna z grup tworzy sekcję akrobatyczną Uczniowskiego Klubu Sportowego “Dubler”.

tekst i zdjęcia Wioletta Wrona