Tydzień jubileuszowy w “Dwójce”

W 2022 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga obchodzi piękne jubileusze: 90 – lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim, 40 – lecie działalności artystycznej Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ,,Powiśloki” oraz 15 – lecie nadania imienia Oskara Kolberga szkole. Z tej okazji w opolskiej ,,Dwójce” zaplanowano cały tydzień imprez, by nie tylko tańcem, muzyką i piosenką, ale i z przytupem uczcić święto naszej Jubilatki.

Świętowanie społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście rozpoczęli od uroczystej mszy św., jaka odbyła się 5 czerwca w kościele parafialnym, w intencji tych, którzy tę szkołę tworzyli, mają wpływ na jej funkcjonowanie i przyczynili się do rozsławiania jej dobrego imienia w środowisku lokalnym.

6 czerwca 2022 roku Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ,,Powiśloki” zaprezentował kilka układów tanecznych na targowisku miejskim – krakowiak, lasowiak i Powiśle, by w ten sposób promować zbliżający się Jarmark Opolski i zapraszać mieszkańców Opola do wspólnego świętowania jubileuszu.

7 czerwca 2022 roku to Gala Talentów, podczas której uczniowie odnoszący największe sukcesy w roku szkolnym 2021/2022 na etapie wojewódzkim i ogólnopolskim, otrzymali nagrody książkowe. Rozpiętość zainteresowań nagrodzonych z pewnością świadczy o możliwości rozwijania przeróżnych talentów, jaką daje opolska ,,Dwójka”. Uczniowie odnosili sukcesy bowiem w konkursach: wiedzy, tematycznych, przedmiotowych, recytatorskich, pięknego czytania, wokalnych, plastycznych, ekologicznych czy sportowych.

Społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście mogli nie tylko dowiedzieć się o licznych osiągnięciach dzieci i młodzieży, ale również doświadczyć ich talentów, słuchając zwycięskich piosenek, utworów recytatorskich, gry na fortepianie czy oglądając układy taneczne grupy ,,Dubiś”. A ,,Dwójka” ma się czym pochwalić! Uczniowie naprawdę postarali się dla naszej Jubilatki! Można wymienić tu sukcesy Mateusza Goliszka (kl. VIII b) – czterokrotnego laureata konkursów przedmiotowych (matematyka, fizyka, chemia, geografia) organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz finalisty konkursu biologicznego. Warto dodać, że Mateusz jest jedynym uczniem w województwie lubelskim, który został czterokrotnym laureatem! Słowa uznanie należą się również Boguszowi Batyrze (kl. VIII b) – laureatowi konkursu przedmiotowego z języka angielskiego oraz finaliście konkursu matematycznego oraz Kubie Jaszczyńskiemu (kl. VIII a) – laureatowi konkursu przedmiotowego z języka angielskiego.

Gala Talentów była też momentem podsumowania wielu konkursów szkolnych, które odbyły się w II semestrze, a stanowiły uzupełnienie obchodów Jubileuszu Szkoły. Uczniowie od oddziałów przedszkolnych po klasy ósme chętnie uczestniczyli w nich i zostali za swą pracę docenieni – wyróżnieniem, dyplomem, książką. Były to: konkurs plastyczny ,,Mamy różne domy”, konkurs plastyczny ,,Moja szkoła”, konkurs plastyczny ,,Oskar Kolberg – patron mojej szkoły”, ,,Pocztówka z ,,Dwójki”, Szkolny Konkurs Pięknego Czytania ,,Kolbergowe bajanie”, Szkolny Konkurs Wiedzy ,,Oskar Kolberg i jego epoka”. Wspólna zabawa, zasady szlachetnego współzawodnictwa, docenianie siebie i innych, rozwijanie wyobraźni, poszerzanie wiedzy o patronie szkoły i kształtowanie umiejętności słuchania i pięknego czytania z pewnością zostaną w pamięci uczniów na długo.

8 czerwca odbył się Turniej Piłki Nożnej zorganizowany na stadionie przy ul. Kolejowej.

9 czerwca 2022 to dzień przedszkolaków i ich rywalizacji sportowej! Po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią, w ramach obchodów Jubileuszu Szkoły, odbyła się ,,Przedszkolada”. Do wspólnych zawodów stanęły cztery drużyny – dwie z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim i dwie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Opolu Lubelskim. Po wszystkich konkurencjach I miejsce zdobyły ex aequo obydwie drużyny z ,,Jedynki”, a nasze przedszkolaki zajęły II i III miejsce. Po zakończeniu rywalizacji i wspólnej zabawie wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.

10 czerwca 2022 to Święto Szkoły, w trakcie którego społeczność szkolna, rodzice, nauczyciele, absolwenci, zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny ,,I pamiętaj, że… dana Ci pamięć…”

Na scenie przygotowanej w hali lodowiska miejskiego pojawiły się wszystkie grupy Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ,,Powiśloki”, prezentując znaczną część swojego repertuaru, a grupa absolwentów pokazała tańce lubelskie. Chór ,,Cantata” uświetnił swoim występem Jubileusz krótką, ale jakże piękną wiązanką pieśni , idealnie wpasowującą się w klimat naszego święta. Państwo Eliza i Tomasz Adamczykowie uraczyli wszystkich wspaniałym pokazem tańców standardowych. Dziewczynki z grupy akrobatyczno – baletowej ,,Dubiś” przedstawiły żywiołowe układy – tańce z pomponami, a Maciej Dobrowolski i Ada Kaszlikowska umilali gościom czas swoim śpiewem.

Występy przeplatane były wywiadem z dyr. Jerzym Kramkiem, który przez niemal 30 lat sprawował tę funkcję w naszej ,,Dwójce”. Nie obyło się bez wspomnień, wzruszeń i opowiadania o miłych chwilach Jubilatki, i o jej zacnej historii.

Po części artystycznej wszyscy zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, absolwenci, nauczyciele, występujący zostali zaproszeni na poczęstunek, do oglądania przygotowanych wystaw – dawnych zdjęć szkolnych – klasowych, prac plastycznych uczniów, kronik szkolnych oraz zachęceni do zwiedzania szkoły. Każdy chętny, w trakcie już mniej oficjalnej części święta szkoły, mógł wpisać się do Księgi Pamiątkowej, a opuszczając szkolne mury, otrzymywał zestaw gadżetów promocyjnych: folder DZTL ,,Powiśloki”, grę memory, magnes, długopis i kubek okolicznościowy.

Tak upłynął nam szósty, ale nie ostatni dzień z Tygodnia Jubileuszowego.

Zwieńczeniem całego tygodnia był Koncert Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego ,,Powiśloki”, który odbył się w niedzielę 12 czerwca 2022 roku w muszli koncertowej w parku miejskim. Koncert był jednym z ważniejszych punktów programu Jarmarku Opolskiego i ukoronowaniem jubileuszu DZTL ,,Powiśloki” – 40 – lecie pracy artystycznej.

Zaproszona Pyza, z dużym zaciekawieniem przyglądała się występom ,,Powiśloków”, które przypominały minione lata, a przede wszystkim widowiska plenerowe organizowane w ciągu ostatnich 10 lat przez zespół dla społeczności lokalnej. A były to: ,,Opolska Sobótka”, ,,Lato, ach to ty…”, ,,Wesele lubelskie”, ,,Festiwal zabaw – Iskierka przyjaźni”, ,,Sianokosy”.

Ich fragmenty połączone w spójną całość za pomocą barwnych tańców ludowych stanowiły lwią część występu. Zespół, przy okazji jubileuszowego koncertu, zaprezentował cały repertuar, który stanowią m.in.: polka, krakowiak, Lasowiak, Powiśle, tańce lubelskie, łowickie, kaszubskie, pieśni, przyśpiewki i zabawy ludowe z różnych regionów Polski.

Każdy oglądający był pod ogromnym wrażeniem zmieniających się barwnych strojów, kapeli przygrywającej zespołowi, pięknego śpiewu, ilości osób zaangażowanych w występ i radości towarzyszącej tancerzom. Urok ludowych melodii, zabaw naszych babć i dziadków, dziedzictwo kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie już od 40 lat jest wartością nie do przecenienia. Patron opolskiej ,,Dwójki”, Oskar Kolberg, który niemal całe swoje życie poświęcił opisaniu, utrwaleniu kultury ludowej, ,,ocaleniu jej od zapomnienia”, byłby z pewnością dumny z takich kontynuatorów jego wielkiego dzieła.

A słowa J. Kaczmarskiego stają się dla społeczności szkolnej mądrością i refleksją na przyszłość:

A ty siej, a nuż coś wyrośnie
A ty to, co wyrośnie, zbieraj
A ty czcij, co żyje radośnie
A ty szanuj to, co umiera…