Strofy o małej i wielkiej ojczyźnie

Protokół jury ze szkolnego konkursu literackiego
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

oraz 600-lecia Opola Lubelskiego

Strofy o małej i wielkiej ojczyźnie

Na szkolny konkursu literackiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 600-lecia Opola Lubelskiego Strofy o małej i wielkiej ojczyźnie 20 uczniów zgłosiło wiersze. Prace dwojga dzieci nie spełniły wymogów regulaminu konkursu.

Jury w składzie: Agata Grudka, Renata Kopycińska i Monika Łyjak po zapoznaniu się z wszystkimi utworami w dniach 3 – 4 listopada 2018 r. postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria I:

oddziały przedszkolne i klasy I – III szkoły podstawowej

I miejsce – Szymon Michalak (gr. I OP), Julian Kalinowski (kl. III a)

II miejsce – Maciej Mordziński (kl. I c), Stanisław Kuś (kl. II b)

III miejsce – Milena Łyjak (kl. I c), Gabriela Głodzik (kl. II a)

Kategoria II:

klasy IV – VI

I miejsce – Karolina Strawa (kl. V b)

II miejsce – Antonina Maciąg (kl. V b)

Kategoria III:

Klasy VII – VIII i III gimnazjum

I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Zuzanna Kostka (kl. III a gimnazjum), Kamila Furtak (kl. VIII b)

Jury konkursowe dostrzega duży potencjał młodych poetów. Wiersze patriotyczne były bardzo zróżnicowane zarówno pod względem treści (mała i wielka ojczyzna) jak i sposobu ujęcia tematu.

Wiersze uczniów zgłoszone i nagrodzone