Strajk

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
informuje, że w związku z otrzymanymi pismami od organizacji związkowych
działających na terenie szkoły z dniem 8 kwietnia 2019 roku zostanie
rozpoczęta akcja strajkowa.
W załączniku skany pism od organizacji związkowych