Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i Literacki „Aby podobać się Bogu i ludziom”

W bieżącym roku szkolnym odbyła się IV edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego i literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom” – Święty Mikołaj i Święty Stanisław Kostka w oczach dzieci i młodzieży.

Celem konkursu było m.in. pogłębianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Miry oraz św. Stanisława Kostki; odwołanie się do chrześcijańskich wartości i idei, takich jak: dobroczynność, szlachetność, dzielenie się z innymi dobrami materialnymi i duchowymi; kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych. Konkurs literacki adresowany był do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Prace konkursowe były oceniane w jednej kategorii wiekowej: uczniowie klas siódmych i ósmych oraz oddziałów gimnazjalnych.

Każdy uczestnik przygotowywał pracę na jeden temat wybrany spośród podanych propozycji tematów. Konkurs plastyczny adresowany był do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

Do organizatorów konkursu dotarło 1370 prac plastycznych oraz 560 prac literackich. Z naszej szkoły do konkursu plastycznego przystąpiło 20 uczniów z klas I- III , natomiast do konkursu literackiego przystąpiło 3 uczniów z klas ósmych. Z każdej kategorii w tych obu konkursach wybrano po 8 najlepszych prac. Laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego została uczennica naszej szkoły Kamila Furtak z klasy 8b. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród odbył się 8 grudnia 2018 r. w sali Filharmonii Lubelskiej. Kamila odebrała dyplom i nagrodę z rąk pani Kurator Oświaty Teresy Misiuk. Uroczystość uświetnił koncert zespołu o międzynarodowej sławie – Scholares Minores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego Teatru Panopticum.

Gratulujemy Kamili i życzymy Jej kolejnych sukcesów.

Anna Walencik