Ogłoszenie

Wywiadówka 15.09.2016r. godz. 16.30

Kl. 3a szkoła podstawowa 15.45 (E. Wawer)

Kl. 2 – 4a

Kl. 4 – I b gim.

Kl. 6 – 2c

Kl. 7 – 2a

Kl. 10 – IIIa gimn.

Kl. 11 – 5b

Kl. 13 – 5a

Kl. 14 – 4b

Kl. 15 – 6b

Kl. 16 – IIa gim.

Kl. 17 – I a gim.

Kl. 20 – 4c

Kl. 21 – 6a

Nowy budynek – O I

mała szkoła – O II

mała szkoła – O III

Nowy budynek – 1a świetlica

mała szkoła – 2b

mała szkoła – 3b

sala gimnastyczna – kl. III b gimn.

jadalnia – II b gimn.

Spotkanie przewodniczących Rad Rodziców godz. 18.00 w sali nr 13