Jesień Leśmiana pełna…

W  21.  Jesiennym Konkursie Recytatorskim przeważa repertuar inspirowany twórczością Bolesława Leśmiana, gdyż w tym roku przypada 140. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci tego poety, pisarza i publicysty.

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim przesłuchania konkursowe odbyły się 31 października 2017 r. Wzięło w nich udział 37 recytatorów. Uczniowie zaprezentowali utwory satyryczne, liryczne i te o tematyce związanej z baśniami. Wszystkim towarzyszyło przesłanie B. Leśmiana:

A opaszcie świat cały ścisłym korowodem, / Aby wam się nie wymknął, schwytany niewodem… / Zapląsajcie, zaśpiewajcie, / Pieśnią siebie wspomagajcie, / Toć wejdziemy
w świat – próżnią, aby wyjść – ogrodem!”.

Poniżej prezentujemy protokół z eliminacji szkolnych. Kolejny etap już 13 listopada 2017 r.

Protokół konkursu