INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo

Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, szczególnie teraz, kiedy wielu z Państwa łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie każde dziecko ma swój komputer, często musi się dzielić nim z rodzeństwem czy też z rodzicami. Jednak w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka musi być realizowana na odległość. Dziś jest to konieczność i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Tak naprawdę, to wszyscy uczymy się tego sposobu nauczania. Na pewno nie obędzie się bez błędów, spowolnionego sprzętu, dyskomfortu i dlatego, pytajmy, konsultujmy się, rozmawiajmy.

W tej sytuacji, kiedy jak nigdy dotąd najważniejsze jest zdrowie, zróbmy tyle, ile możemy.

W tych dniach powinniśmy wszyscy wykazać się ogromną empatią i zrozumieniem. My nauczyciele dostosujemy programy nauczania tak, by możliwie dobrze pasowały do wybranej metody kształcenia na odległość.

Planując tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniamy m.in.: 

równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu,

– zróżnicowanie tych zajęć,

– możliwości psychofizyczne ucznia,

– plan lekcji poszczególnych klas.

Proponujemy:

– by codzienna nauka odbywała się, według planu lekcji i była wcześniej zaplanowana,

– odrabianie lekcji w tym dniu, w którym zostały zadane, jednak ze względu na mogące wystąpić ograniczenia sprzętowe dopuszczalna jest praca w innym terminie.

– żeby dzieci pracowały, jak do tej pory w szkole, w godzinach porannych, gdy są wypoczęte,

– codzienna praca ucznia nie musi się ograniczać tylko do pracy on – line, ale również może odbywać się z pomocą aktualnie obowiązujących podręczników.

Jeżeli pojawią się jakieś problemy, zachęcam do kontaktowania się z nami poprzez:

a) dziennik elektroniczny,

b) pocztę elektroniczną,

c) oraz w porozumieniu z nauczycielami za pośrednictwem innych dostępnych komunikatorów.

Organizując kształcenie na odległość musimy pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, w tym  zdalnego nauczania w sieci.

Należy pamiętać, żeby:

a) Nie podawać nikomu w Internecie swoich danych osobowych – imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu czy numeru szkoły i nie wysyłać zdjęć. Logując się gdziekolwiek, dziecko powinno zapytać rodziców czy może podać dane osobowe.

b) Nie ufać osobom poznanym w sieci – osoby poznane w Internecie nie muszą być tymi, za które się podają. W świecie wirtualnym trzeba być również ostrożnym. Znacie Państwo i dzieci swoich nauczycieli i to z nimi będziecie się komunikować się online.

c) W razie wątpliwości, jeśli coś w Internecie zaniepokoi Wasze dziecko lub czegoś się wystraszy, niech o tym mówi rodzicom i nauczycielom. Warto, aby wiedziało, że zawsze może liczyć na nasze wsparcie.

d) Pamiętajmy, aby dziecko nie siedziało zbyt długo przy komputerze, niech pamięta o przerwach ( w tym czasie może wykonać kilka prostych ćwiczeń), niech nie traci czasu na bezmyślne szperanie po sieci, bo zabraknie go na naukę.

e) Zwracajmy uwagę, aby w Internecie posługiwać się kulturalnym językiem, aby nie wyśmiewać i nie obrażać innych tylko dlatego, że są anonimowi.

Na stronie internetowej znajdują się terminy konsultacji z poszczególnymi nauczycielami. Jednak mam nadzieję, że każda Państwa informacja lub prośba zamieszczona w dzienniku elektronicznym nie pozostanie bez odzewu.

Ustaliliśmy również zasady i terminy korzystania z konsultacji pedagoga i psychologa szkolnego.

Porady i konsultacje psychologiczno-pedagogiczne będą udzielane uczniom , rodzicom i nauczycielom we wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem i edukacją w sytuacji kryzysowej (problemy emocjonalne, relacyjne, wychowawcze)

Psycholog Iwona Bidzińska będzie konsultować w godzinach dotychczasowej pracy, czyli poniedziałek 8.00 – 11.30, wtorek 8.00 – 11.30. czwartek. 8.30-11.30 za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz pod numerem 509 714 462.

Pedagog Marzanna Gradzińska będzie dostępna codziennie za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz pod numerem telefonu 693 336 532.

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów:

– udostępnionych przez nauczyciela on – line,

– rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne,

– emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,

– aktualnie obowiązujących podręczników.

Komunikować się możemy za pośrednictwem za pomocą:

a) dziennika elektronicznego,

b) poczty elektronicznej,

c) oraz poprzez dostępne komunikatory i narzędzia w porozumieniu z nauczycielem.

W przypadku oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania. Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników, czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Zdecydowaliśmy się na korzystanie z tej platformy, jednak, jak wspomniałem wcześniej, nie będzie to jedyne narzędzie do zdalnego nauczania. Na platformie zostaną utworzone konta dla uczniów i nauczycieli, które przekażemy uczniom i Państwu. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy, wykorzystaliśmy do tego celu System Informacji Oświatowej (kształcenie z wykorzystaniem technik na odległość, jest dostępne od 25 marca br., będzie obejmowało m.in. naukę z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej dostępnej pod adresem epodreczniki.pl).

Informuję, że to nauczyciel ustali, w jaki sposób będzie monitorował i sprawdzał wiedzę ucznia oraz postępy w nauce.

Prowadzenie zdalnego kształcenia specjalnego wymaga dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Jerzy Kramek

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim