Informacja dla rodziców

Dyrekcja ZS Nr 2 w Opolu Lubelskim informuje, że 13, 14 i 18 kwietnia 2017r są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z opieki szkolnej w ramach zajęć świetlicowych w godz. od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów.

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z opieki szkolnej w dniach …………………. w godz. ……………………………………

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)

W przypadku, gdy dziecko pozostanie pod opieką świetlicy szkolnej, prosimy rodziców/prawnych opiekunów o dostarczenie deklaracji do wychowawców poszczególnych klas lub do sekretariatu szkoły

do dnia 12.04.2017r (środa) do godz. 12.00
*właściwe uzupełnić