Ślubowanie klas pierwszych

W dn. 26 X 2023r., w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga odbyło się uroczyste ,,Ślubowanie” uczniów klas pierwszych. Uroczystość uświetnili swoją obecnością pani dyrektor Anna Popiołek, pan dyrektor Mariusz Dobrosz, pan Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, pan dyrektor ZEAS-u Janusz Gąsior, rodzice, babcie, dziadkowie. Po przywitaniu gości przez wychowawczynie klas pierwszych, panią Małgorzatę Łukasiewicz i panią Małgorzatę Gorzym rozpoczęła się część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, inscenizacje, piosenki i tańce w wykonaniu pierwszaków. Dzieci wykazały się dużą wiedzą na temat Polski, symboli narodowych i patrona szkoły – Oskara Kolberga. Swoimi umiejętnościami i postawą udowodniły, że zasługują na miano uczniów naszej szkoły. Po części artystycznej pani dyrektor Anna Popiołek i pan dyrektor Mariusz Dobrosz dokonali uroczystego pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów naszej szkoły. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Życzenia klasom pierwszym złożyli rodzice, dyrekcja szkoły, zaproszeni goście i uczniowie klas starszych. Rodzice podziękowali dyrekcji szkoły za pasowanie dzieci i wychowawczyniom za przygotowanie dzieci do uroczystości ,,Ślubowania”.

Pani dyrektor Anna Popiołek pogratulowała pierwszakom pięknego występu i życzyła im, aby każdy dzień pobytu w szkole był dla nich radosny, bezpieczny i szczęśliwy, a nauka była dla nich pasjonującą przygodą. Podziękowała wychowawczyniom klas pierwszych za przygotowanie dzieci do uroczystości ,,Ślubowania” i życzyła paniom powodzenia i sukcesów w dalszej pracy z dziećmi. Pan Burmistrz Sławomir Plis skierował wiele ciepłych słów do dzieci, dyrekcji, nauczycieli, rodziców i podarował pierwszakom kosz cukierków. Po zakończeniu uroczystości wszyscy udali się do klas na słodki poczęstunek.

Oprac. M. Łukasiewicz

foto. Pani Ilona Wrzołek

foto. Zuzanna Pączek kl. 6b