Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyżur wakacyjny dla dzieci w wieku 4 – 6 lat

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim prowadzi postępowanie rekrutacyjne na dyżur wakacyjny dla dzieci w wieku 4 – 6 lat.
Szkoła pełni dyżur wakacyjny w dniach 2 sierpnia – 27 sierpnia 2021 roku w godzinach 7.00 – 16.30.
Regulamin rekrutacji i wniosek dostępne są w załącznikach i w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji na dyżur wakacyjny.pdf

Wniosek OP – dyżur wakacyjny.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zmianami)

Zarządzenia nr 291/2021 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opole Lubelskie na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza – Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych.pdf

Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu lubelskim z dnia 19.02. 2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2020/2021

Materiały związane z rekrutacją do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie:

ZAŁĄCZNIK NR 1a OP Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI Z TERENU GMINY OPOLE LUBELSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 OP Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego – KANDYDACI SPOZA GMINY OPOLE LUBELSKIE

ZAŁĄCZNIK NR 1a SP Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej – KANDYDACI Z OBWODU SZKOŁY

ZAŁĄCZNIK NR 1 SP Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej- KANDYDACI SPOZA OBWODU SZKOŁY

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192