Przeżyte chwile nie giną… – pożegnanie Dyrektora Jerzego Kramka

,,Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub kończą. Przejście na emeryturę łączy jedno i drugie.(…)”

Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej szkole obfitował w wiele pięknych momentów, do których będzie Pan chętnie wracał we wspomnieniach.

Dziękujemy Panu za wzór owocnej, sumiennej, pełnej oddania pracy, życzliwość oraz wsparcie i pomoc w wielu sprawach zawodowych i osobistych. Dziękujemy za trud, jaki włożył Pan w to, by nasza szkoła była coraz lepsza i coraz ładniejsza…” – tymi słowami grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim podziękowało za niemal 30 lat pełnienia funkcji dyrektora opolskiej ,,Dwójki”, Panu Jerzemu Kramkowi.

9 września 2021 roku miała miejsce szczególna uroczystość, która była próbą podsumowania pracy i wyrazem wdzięczności społeczności szkolnej za kierowanie opolską ,,Dwójką”. Tańcem, piosenką oraz wierszem uczniowie żegnali Dyrektora Jerzego Kramka.

W związku z obowiązującym stanem epidemicznym w Polsce to ważne wydarzenie w życiu szkoły musiało przyjąć nieco inny charakter – w uroczystości wzięły udział tylko delegacje klas, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Dubler”, Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ,,Powiśloki”.