Oskar Kolberg oczami dziecka. Portret pędzlem lub słowem malowany.

Regulamin szkolnego konkursu literacko – plastycznego
3 czerwca 2020 roku mija 130 rocznica śmierci Oskara Kolberga, a od 13 lat jest on patronem naszej szkoły.
Zapraszamy i zachęcamy wszystkich chętnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim do udziału w konkursie literacko – plastycznym, którym chcielibyśmy się przyczynić do upowszechniania sylwetki patrona – wybitnego etnografa, folklorysty i kulturoznawcy.

Oskar-Kolberg-oczami-dziecka