Ogłoszenie – Ferie zimowe – dni wolne od zajęć

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, iż dni od 16 do 27 stycznia 2023 r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych – Ferie zimowe.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tych dniach skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych  w godz. 7.00 – 16.00.

Informujemy, że szkoła w tych dniach nie zapewnia obiadów – odbywać się będzie planowy remont kuchni i stołówki.

W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 13 stycznia 2023 r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

_________________________________________________________________________________________

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach ……………………………………………………………. w godz. ………………………….

………………………………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)