Ogłoszenie!

Szanowni Państwo,

zapewne już wiecie, że 9 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych do 26 kwietnia 2020 roku, a także przesunięcia terminu egzaminów.

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany  harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim