Międzyszkolny Konkurs ,,Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru?”

10 lutego 2020r. ogłoszone zostały wyniki Międzyszkolnego Konkursu ,,Co nam przekazują Zesłańcy Sybiru ?” zorganizowanego przez XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie klas VI i VIII szkoły podstawowej oraz innych placówek oświatowych miasta Lublina i województwa lubelskiego. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o losach Polaków- Zesłańcach Sybiru oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Patronat nad konkursem objęli : Wojewoda Lubelski, Lubelski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubelskiego i Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: plastycznej, multimedialnej i literackiej. Zadaniem uczestników w kategorii literackiej było napisanie dwóch wierszy inspirowanych losami Sybiraków lub pracy prozatorskiej na jeden z wybranych tematów:,, Dzień z życia Sybiraka”, ,,Dzieciństwo na Syberii”. W kategorii plastycznej uczniowie mieli przygotować plakat formatu A3 ,zaś w kategorii multimedialnej –prezentację multimedialną. Tematy w/w kategorii to: ,,Sławni Sybiracy”, ,,Dzieciństwo na Syberii”, ,,Pejzaż syberyjski” lub ,,Miejsca upamiętnień żołnierzy AK zesłanych w rejon Borowicz”.

Kolejny już raz uczniowie ,,Dwójki” wzięli udział w/w konkursie . Tym razem uczniowie kl. VI a (Aleksandra Pastwa, Oliwier Janoszczyk, Jakub Łakota), kl.VIb (Zofia Gajdzińska,Julia Kamińska, Mateusz Goliszek) oraz z kl. VII b (Julia Bardzel , Katarzyna Bartnik, Amelia Dziechciarz, Kacper Kruk) spróbowali swoich sił w kategorii literackiej i multimedialnej.

Komisja konkursowa nagrodziła I miejscem w kategorii multimedialnej Aleksandrę Pastwę z kl. VI a, zaś Julia Bardzel z kl.VIIb otrzymała wyróżnienie w kategorii literackiej za wiersze pt. ,,Pociąg do piekła” i ,,Syberyjska tułaczka”.

,,Pociąg do piekła” (frag.) ,,Syberyjska tułaczka”(frag.)

Z wagonu zimą czterdziestego, (…)Gdy sił brakowało

widać chłopca niewielkiego. bagnetem dobijano.

Dopiero wyszedłszy spod matki ramion, Myśleć zwykło-

Dostał wnet od Sowietów znamion. (…) ,,za Niepodległą zabito!”.

Wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania i GRATULACJE, życząc dalszych sukcesów w konkursach!

Agata Wesołowska- Błażejczyk (opiekun)

CCI20200220_0001