Komunikat

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim informuje, że w związku z egzaminami klas ósmych dzień 26 maja 2022 r, jest dniem wolnym od zajęć dla uczniów klas I – VIII naszej szkoły.

Uczniowie wskazani przez rodziców lub prawnych opiekunów będą mogli w tym dniu skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w godzinach od 7.00 do 16.00. Jednocześnie informujemy, że szkoła w tym dniu nie zapewnia obiadu. W przypadku, gdy dziecko skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych, prosimy rodziców/opiekunów prawnych o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły lub świetlicy szkolnej do dnia 24 maja 2022 r. do godz.12.00. Deklaracje można pobrać na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.

Deklaracja rodziców (prawnych opiekunów)

W związku z powyższym informujemy Dyrektora szkoły, że :

* 1. Nasze dziecko…………………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

skorzysta z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniach………………. w godz. ……..

…………………………………

(podpis rodziców – prawnych opiekunów)