Język niemiecki z programem InstaLing

Od początku roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klas siódmych i ósmych biorą udział w kolejnej, już XV edycji programu Insta.Ling do nauki języka niemieckiego. Instaling to innowacyjny program, który umożliwia uczniom szybką i systematyczną naukę słówek. Uczeń rozpoczyna pracę z niewielkim zestawem nowych słówek do nauki. Nauka realizowana jest poprzez quiz, w którym uczeń dopasowuje słówka bądź frazy do zdania wyświetlonego na ekranie. Dodatkowo można posłuchać wymowy każdego słowa, przygotowanej przez profesjonalnego lektora. Pojedyncza sesja trwa od kilku do kilkunastu minut, dzięki czemu unika się monotonii i znużenia. Program zbiera informacje na temat prawidłowych odpowiedzi i błędów związanych z każdym słówkiem i dostosowuje poziom trudności indywidualnie do dziecka. Dzięki aplikacji InstaLing uczniowie poprawiają swój poziom przyswajania słówek oraz zwiększa się ich pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym. Zarówno nauczyciel języka niemieckiego, jak i rodzic/ opiekun ma możliwość podglądu raportów o systematyczności pracy i postępach dziecka. Dzięki temu nie tylko mamy wgląd w efekty nauki, lecz również aktywnie włączamy się w motywowanie dziecka do systematycznej pracy. Za codzienna pracę z aplikacją Instaling uczniowie są oczywiście nagradzani plusami i pozytywnymi ocenami 🙂 Na zakończenie sesji zimowej najlepsi uczniowie otrzymają również certyfikaty potwierdzające udział w programie. Zachęcamy do systematycznej nauki języka niemieckiego z InstaLing!