Pierwsza pomoc w „Dwójce”

W dniu 24.11.2015 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Opolu Lub. gościliśmy na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa w kl. III gimnazjum  pana  Pawła Górkę, który pracuje jako ratownik  medyczny oraz pełni funkcję  komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim i pana  Krystiana Kusia (naszego absolwenta). Tematem zajęć była resuscytacja krążeniowo – oddechowa u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Pan Paweł bardzo profesjonalnie przekazał uczniom wiedzę teoretyczną i praktyczną. Każdy z nich mógł samodzielnie wykonać na fantomie reanimację – masaż serca. Goście spotkali się również z uczniami kl. II a szkoły podstawowej  i  uczniami oddziałów przedszkolnych. Rozmawiali z nimi na temat bezpiecznego  zachowania się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (pożar, zasłabnięcie, wypadek itp.). Pan Paweł przypomniał numery alarmowe oraz pokazał, w jaki sposób wykonać  resuscytację krążeniowo – oddechową. Zajęcia wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów.

W dniu 3.12.2015 r. odbyło  szkolenie z pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół Nr 2 w Opolu Lubelski, które przeprowadził pan Paweł Górka przy współudziale pana Tomasza Rybaka (absolwenta naszej szkoły). Celem szkolenia było przypomnienie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w  sytuacjach  życiowych, które tego wymagają (omdlenie, oparzenie, zadławienie, urazy, złamania, zwichnięcia,  krwotoki, RKO, AED).

Umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla każdego człowieka. Każdy z nas może się potencjalnie znaleźć w sytuacji, gdy znajomość technik udzielania pierwszej pomocy może uratować komuś życie lub zapobiegnie pogłębieniu się doznanych przez tę osobę urazów.

Dziękujemy panu Pawłowi Górce i jego pomocnikom za przeprowadzenie szkolenia dla uczniów i pracowników szkoły.

Dorota Kopeć