Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego “Powiśloki”

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego “POWIŚLOKI” działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim powstał w 1982 roku z inicjatywy ówczesnej Pani Dyrektor Czesławy Płaskocińskiej i Stanisława Dudkowskiego.

 “POWIŚLOKI” działają dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i Grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej Nr 2 W Opolu Lubelskim oraz rodziców. Wielką przychylnością darzy Zespół Rada Miasta i Gminy. Głównym celem działalności Zespołu jest roztańczenie i rozśpiewanie dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie jej na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu. Pracując w zespole folklorystycznym dzieci i młodzież poznają kulturę narodową, urok ludowych melodii, piękno tańców i urodę strojów. Kultywowanie tradycji ojców i dziadów daje im poczucie i zrozumienie własnego dziedzictwa. Repertuar zespołu oparty jest na folklorze Powiśla Lubelskiego, Krzczonowskim, Łowickim, Rzeszowskim, Kurpiowskim, Śląskim, a także na polskich tańcach narodowych tj. polonez, mazur, krakowiak, kujawiak z oberkiem. “POWIŚLOKI” tańczą ku własnemu zadowoleniu i uciesze publiczności. Dewizą Zespołu są słowa:
“W przyszłości otrzymamy tyle uznania i osobistego zadowolenia, ile sami wypracujemy”.
Zespołowi przygrywa kapela, w skład której wchodzą nauczyciele naszej szkoły, uczniowie
oraz muzycy ludowi grający z pokolenia na pokolenie.

Oto lista krajów w których występowaliśmy:
1989 – BYŁY ZWIĄZEK RADZIECKI
1994 – FRANCJA
1997 – FRANCJA
1997 – WĘGRY
1998 – WĘGRY
1999 – REPUBLUIKA CZESKA (dwukrotnie)
2001 – STANY ZJEDNOCZONE
2003 – GRECJA, SERBIA, CZARNOGÓRA
2005 – REPUBLIKA CZESKA
2005 – WĘGRY
2006 – LITWA
2006 – WĘGRY
2007 – WĘGRY
2008 – WĘGRY
2009 – AUSTRIA, SŁOWACJA, WĘGRY
2010 – WĘGRY
2011 – WŁOCHY
2012 – TURCJA
2014 – HISZPANIA
2017 – AUSTRIA

2019-WŁOCHY