Dyżur wakacyjny

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim prowadzi postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca na dyżur wakacyjny dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

2.Szkoła dysponuje 25 miejscami i w czasie dyżuru wakacyjnego w dniach 01.08.2022 – 26.08.2022 r. pracować będzie w godzinach 7:00 – 16:00.

3. Wnioski można składać od 15.06.2022 r. do 24.06.2022 r. w sekretariacie szkoły. (wniosek można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie).

Wniosek-o-przyjęcie-dzieckana-dyżur-wakacyjny

Wniosek do pobrania

Zarządzenie Nr 30/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu lubelskim z dnia 14.06.2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji na dyżur wakacyjny dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim w roku szkolnym 2021/2022