,,A ziarno, gdy dobre, nie pójdzie na marne…”. Akademia z okazji dnia Edukacji Narodowej

12 października 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Tegoroczne hasło brzmiało:

,,A ziarno, gdy dobre, nie pójdzie na marne…”

Część oficjalną rozpoczęły życzenia dla nauczycieli wyśpiewane przez jedną z grup DZTL ,,Powiśloki”. Następnie głos zabrała pani dyrektor Anna Popiołek. Mówiła ona o trudnej, ale  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Poinformowała również wszystkich obecnych na uroczystości, kto z nauczycieli został wyróżniony Nagrodą Burmistrza Opola Lubelskiego oraz kto otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli dyrekcji, nauczycielom
i wszystkim pracownikom szkoły: przewodnicząca Rady Rodziców, pani Luiza Wiciel, obecny na uroczystości Burmistrz Opola Lubelskiego, Sławomir Plis oraz przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.  Uczniowie docenili codzienny trud pracy nauczycieli i podkreślili swoją  wdzięczność za poświęcenie i  troskę o dobro wychowanków. Muzyczne życzenia wyśpiewał zespół wokalny.

W dalszej części uroczystości zebrani mogli obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów klasy 7a. Szkolne mury odwiedził przybysz z asteroidy B-612, Mały Książę, któremu młodzież opowiedziała o powstaniu Komisji Edukacji Narodowej oraz jej zadaniach.

Na zakończenie raz jeszcze podziękowano nauczycielom za przekazywaną wiedzę i mądrość. Progi szkoły zostały posypane ziarnem symbolizującym dostatek słowa, pracę i wysiłek wszystkich troszczących się o nauczanie i wychowanie młodych ludzi, by w jej murach nie zabrakło mądrych uczniów, dobrych ocen i wspaniałych nauczycieli. Pojawiły się życzenia radości zasiewu i najpiękniejszych zbiorów obecne również w słowach finałowej piosenki:

,,A ty siej, a nuż coś wyrośnie,

a ty to, co wyrośnie zbieraj…”

Renata Kopycińska