40 rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę

idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch

ocalałeś nie po to aby żyćmasz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważnyw ostatecznym rachunku

jedynie to się liczy.(…)

Z. Herbert ,,Przesłanie Pana Cogito”

Z okazji przypadającej tym roku 40 Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980, Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie zorganizował OGÓLNOPOLSKI KONKURS 40 LAT SOLIDARNOŚCI NA LUBELSZCZYŹNIE – LUBELSKI LIPIEC 1980 „Stąd ruszyła lawina…”.

Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań najnowszą historią, kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, zwrócenie uwagi na ponadczasowe wartości oraz uświadomienie społecznego, politycznego znaczenia wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980. Konkurs miał charakter otwarty i skierowany był do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, placówek oświatowych, jak również studentów z całej Polski. Przewidywał on dwa etapy: szkolny i finalny i trzy kategorie konkursowe:
– film: wywiad/ reportaż historyczny/ grafika komputerowa

– praca plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika

– prace literackie: wiersz, opowiadanie, nowela lub esej historyczny

Z naszej szkoły w konkursie wzięła udział uczennica kl. VII b, Julia Bardzel. Reprezentantka ,, Dwójki” podjęła się trudu pracy konkursowej w kategorii literackiej. Komisje konkursowe powołane przez Zarząd Regionu Środkowo- Wschodniego NSZZ ,, Solidarność” w Lublinie ogłosiły 5 VI 2020r wyniki konkursu.

Julia Bardzel otrzymała wyróżnienie w kategorii literackiej.

Serdeczne podziękowania i GRATULACJE, życząc dalszych sukcesów w konkursach!

Agata Wesołowska Błażejczyk (opiekun)