Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Informacja dla rodziców dzieci
zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim
na rok szkolny 2019/2020

 

Na podstawie zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego proszę o złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w dniach 8 – 12 kwietnia 2019 roku w sekretariacie szkoły.

Druk dostępny jest na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie szkoły.        Druk do pobrania


Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Opolu Lubelskim ogłasza  rekrutację do:

  •  oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga
  •  klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga

 

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2015 r. poz. 2156)

Zarządzenia nr 13/2019 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Opole Lubelskie jest organem prowadzącym     więcej

 

Materiały związane z rekrutacją do pobrania :

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum odbywa się w sekretariacie szkoły w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048, 81 827 2192