Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo

W związku z aktualną sytuacją i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkoły, informujemy, że, aby zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej, należy pobrać wniosek ze strony szkoły poprzez zakładki /strona główna / rekrutacja na rok szkolny 2020/2021/, następnie wypełnić, zeskanować i wysłać na e-maila szkoły, zesp_dwojka@poczta.onet.pl . Istnieje również możliwość zapisania dziecka przez telefon dzwoniąc pod numer 81 827 20 48 lub 793 837 247.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim


Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

Rekrutację przeprowadza się na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zmianami)

Zarządzenia nr 147/2020 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Opole Lubelskie

Zarządzenia nr 14/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim z dnia 14.02.2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rekrutacji w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2020/2021

Materiały związane z rekrutacją do pobrania ze strony szkoły lub w sekretariacie:

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się drogą e-mailową na adres zesp_dwojka@poczta.onet.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048

Zapisywanie dzieci z obwodu szkoły oraz składanie wniosków o przyjęcie dziecka spoza obwodu do oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkoły podstawowej odbywa się drogą e-mailową na adres zesp_dwojka@poczta.onet.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 81 827 2048