Plan zajęć

Plan do pobrania w formacie pdf: Plan zajęć aktualny od 01.09.2021   http://sp2opolelubelskie.pl/wp-content/uploads/2021/09/PLAN-ZAJ-2021-2022.pdf

 

PLAN-ZAJ-2021-2022