Zasady nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo Od poniedziałku, 17 maja lekcje w systemie hybrydowym będą mieli uczniowie w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia. Zasady nauczania hybrydowego Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, aby ustalić harmonogram zajęć w taki sposób, aby zajęcia w szkole miało nie więcej niż 50 proc. uczniów klas IV-VIII oraz co najmniej 50 proc. – zdalnie. Powinien przy tym brać pod uwagę...
More

Stopniowy powrót uczniów do szkół

Dane z ostatnich dni pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Odpowiedzialne zachowanie, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 dają rezultaty. W ostatnim czasie obserwujemy spadek dziennej liczby zachorowań; jeśli ta tendencja będzie się utrzymywała, w maju restrykcje dotyczące m. in. edukacji, będą stopniowo łagodzone.Harmonogram planowanych zmian:OD 4 MAJA Edukacja – szkoły podstawowe: nauka stacjonarna dla klas 1-3...
More

Wywiadówki online

Spotkania rodziców z wychowawcami w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim odbędą się w dniu 29 kwietnia 2021 r. (wg. harmonogramu). W związku z panującą pandemią spotkania z rodzicami odbędą się online. Proszę przestrzegać godzin rozpoczęcia i zakończenia spotkania. Na indywidualne konsultacje wychowawców z rodzicami proszę umawiać się indywidualnie. Harmonogram spotkań: Godzina spotkaniaOP IOP III AI BI CII AII BIICIII AIII BIII CIV AIV BV AVI AVI BVI CVII A...
More

Zasady nauczania hybrydowego

Szanowni Państwo Od poniedziałku, 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim. Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia. Zasady nauczania hybrydowego Dyrektor szkoły jest zobowiązany do tego, a...
More

1055 rocznica Chrztu Polski

W dniu dzisiejszym, tj. 14 kwietnia 2021r., obchodzimy 1055 rocznicę przyjęcia chrztu przez Polskę. W 966r. doszło do wydarzenia, które stało się przełomowe dla państwa polskiego. Władca z dynastii Piastów - Mieszko I został ochrzczony, co stanowiło początek chrystianizacji ziem polskich. Do dziś nie ma jednoznacznego stanowiska historyków na ten temat. Nie udało się ustalić, gdzie dokładnie książę Mieszko I został ochrzczony. W kronice Jana Długosza możemy odnaleźć zapis m...
More

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

"Czy oni musieli tak zginąć Zostawić ból i łzy? Czy przez Katyń, Smoleńsk... musiało płynąć morze polskiej krwi”. Kwiecień jest miesiącem szczególnej pamięci narodowej o tych, którzy poświęcili swoje życie w imię wolności naszej Ojczyzny. W minioną sobotę, tj. 10 kwietnia 2021r. obchodziliśmy 11 rocznicę katastrofy smoleńskiej, ofiar samolotu prezydenckiego, który rozbił się 10.04.2010r. w Smoleńsku. Znów zginął ,,kwiat polskiej inteligencji”. Rankiem nad Smoleńskiem ...
More

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo W związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym w budynkach szkolnych zostały opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych. Proszę o złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i dostarczenie go do sekretariatu szkoły lub pocztą elektroniczną. Druk dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. Zgodnie z terminarzem postępowania rekrutacyjnego dokument należy złożyć do 13 kwietnia 2021 r...
More

Ogłoszenie

Szanowni PaństwoZ uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem ...
More