Szanowni Państwo

Od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół.

W związku z tym zawieszone są na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej. 

Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oddziały przedszkolne i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Świetlica i stołówka szkolna będą funkcjonowały na dotychczasowych zasadach tylko dla oddziałów przedszkolnych i klas I – III.

Zajęcia zdalne będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Głównym narzędziem do komunikacji jest dziennik elektroniczny. Prosimy wykorzystywać to narzędzie do kontaktów z nauczycielami, rodzicami i dyrekcją szkoły.

Konkursy przedmiotowe, które miały odbyć się w przyszłym tygodniu zostają przełożone na inny termin.

Dowożenie dzieci pozostaje bez zmian.

O szczegółach poinformujemy Państwa w późniejszym terminie.

Prosimy o bieżące śledzenie dziennika elektronicznego.

Jerzy Kramek

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim